ชนิดของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าสามารถแยกอะตอมเป็น 2 ประเภท คือ อะตอมสำเร็จรูป(อะตอมโรงงาน Coil ) และ อะตอมโม(พันขดลวดเอง)