ชนิดของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าสามารถแยกอะตอมเป็น 2 ประเภท คือ อะตอมสำเร็จรูป(อะตอมโรงงาน Coil ) และ อะตอมโม(พันขดลวดเอง)  

อะตอมสำเร็จรูปจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอะตอมโม ซึ่งราคาจะอยู่ที่ 100-200 บาท  ซึ่งอะตอมจะเป็นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ สิ้นเปลืองตัวหนึ่ง ต้องเปลี่ยนทุก1-2อาทิตย์  ส่วนอะตอมโม ผู้สูบบุหรี่ สามารถพันลวด ม้วนสำลีเองได้ จะราคาถูกกว่ามาก พร้อมทั้งสส่งให้กลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ชัดเจนมากกว่า แต่ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์พันลวด แล้วตวามรู้ในการพันลวดบุหรี่ไฟฟ้าโดยสามารถหาดูได้ตาม Youtube ซึ่งหากพันเองเป็นแล้ว ผู้สูบบุหรี่จะสามารถ ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากทม.ราคาถูกลงมาก

ข้อดีของอะตอมสำเร็จรูปจากร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า  เพราะว่าการพันขดลวดเองเป็นงานที่เสียเวลามาก เมื่อมีความรู้ความชำนาญแล้วการพันขดลวดก็ไม่มีความท้าทายไม่มีความสนุกสนานอีกต่อไป กลายเป็นภาระ เป็นความน่าเบื่อ  ระยะหลังๆนี้ พัตนาการของบุหรี่ไฟฟ้าสำเร็จรูปดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งปริมาณไอน้ำและกลิ่นที่ชัดเจน ได้รับการปรับปรุงข้อบกพร่อง จนสามารถกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพดีกว่าอะตอมโมแพงๆ บางตัวซะอีก พร้อททั้งบุหรี่ไฟฟ้า ราคาที่ถูกมาก อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดกว่าอะตอมโมครึ่งต่อ เพื่ออรรถรสที่ดีในการเสพไอน้ำ การจะทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นที่ชัดเจน ไอน้ำที่เหมาะสม ไม่สิ้นเปลืองปริมาณน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามากเกินไป เป็นสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ด้วยการพันลวดโมอะตอมหยดสูบเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวบุหรี่ หม้อต้ม แท็งค์บรรจุน้ำยาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเลเซีย ให้มีความสมบูรณ์แบบสอดคล้องกันทั้ง ค่าความต้านทานของขดลวด การไหลของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ทิศทางลม การระบายความร้อน ความเรียบของพื้นผิวภายในตัวบุหรี่ พัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ปัจจุบันนี้ บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ได้ใช้ข้อบกพร่องเดิมเป็นบทเรียนในการปรับปรุงพัฒนาด้านประสิทธิภาพให้ดีขึ้นอย่างมากจนเป็นที่น่าประทับใจ สามารถใช้ทดแทนบุหรี่จริงได้โดยสมบูรณ์แบบ เลิกบุหรี่ได้แน่นอน สะดวกพกพา ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก เพียงแค่เปลี่ยนอะไหล่เมื่อเสื่อมสภาพและคอยชาร์จถ่านก็พอ